Radnja SUZANA JOVANOVIĆ PR PROIZVODNJA MEDICINSKIH I RADNIH UNIFORMI SUZEX PANČEVO  pruža online usluge putem svoje internet stranice www.suzex.rs a koje se sastoje od prodaje robe i usluge trgovačkog posredovanja pri prodaji robe na domaćem i stranom tržištu.

Za korišćenje web stranice www.suzex.rs, i usluga radnje SUZANA JOVANOVIĆ PR PROIZVODNJA MEDICINSKIH I RADNIH UNIFORMI SUZEX PANČEVO, primenjuju se ovi Opšti uslovi korišćenja  i svi važeći zakoni i pravni propisi. Pristupom i korišćenjem usluga ove stranice smatra se da ste upoznati sa svim uslovima i odnosima, da ste ih pročitali, razumeli, i da ih vašom odlukom o kupovini prihvatate. 

SUZANA JOVANOVIĆ PR PROIZVODNJA MEDICINSKIH I RADNIH UNIFORMI SUZEX PANČEVO ima pravo izmene Uslova korišćenja u bilo kojem trenutku, uključujući i pravo ukidanja pristupa ovoj stranici bez prethodnog obaveštenja. Ukoliko se ne slažete s našim Uslovima korišćenja ili niste punoletni, molimo Vas da se suzdržite od upotrebe naše internet stranice. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima ili trećim licima usled neinformisanosti o sadržaju Uslova korišćenja i njihovih izmena.

Uslovi korišćenja važe za kupce čije se prebivalište nalazi na području Republike Srbije. Isporučujemo usluge i robu i van područja Republike Srbije, no u tom slučaju morate dogovoriti uslove dostavljanja putem ove internet stranice ili na mail adresu suzex.uniforme@gmail.com

Kupac može postati svaka punoletna i poslovno sposobna osoba koja prihvata naše uslove korišćenja što se potvrđuje porudžbinom artikala. Ugovor u ime i za račun maloletnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a delimično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prihvatanje uslova korišćenja kupac potvrđuje prilikom porudžbine artikala putem ovog web shopa. Sve cene su izražene u dinarima.

Postupak kupovine robe putem naše internet prodavnice ima 4 faze:

 • Porudžbina,
 • Plaćanje,
 • Dostava,
 • Opciono - povraćaj i reklamacija robe

Isporučioc robe i usluga je SUZANA JOVANOVIĆ PR PROIZVODNJA MEDICINSKIH I RADNIH UNIFORMI SUZEX PANČEVO. Kupcem se smatra svaka osoba koja plati barem jedan proizvod i dostavi svoje podatke za dopremu robe. SUZANA JOVANOVIĆ PR PROIZVODNJA MEDICINSKIH I RADNIH UNIFORMI SUZEX PANČEVO putem svoje Internet prodavnice omogućava kupovinu celokupnog asortimana robe prikazane na našoj internet stranici.

Fotografije prikazane na internet stranici su samo ilustrativne prirode. Fotografije, tekstovi, te ostali materijal ne sme se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publikovati  niti na bilo koji drugi način koristiti bez saglasnosti radnje SUZANA JOVANOVIĆ PR PROIZVODNJA MEDICINSKIH I RADNIH UNIFORMI SUZEX PANČEVO. Svako nepridržavanje uslova iz prethodnih stavova ovog člana povlači za sobom odgovornost i obavezu naknade nematerijalne štete. Radnja SUZANA JOVANOVIĆ PR PROIZVODNJA MEDICINSKIH I RADNIH UNIFORMI SUZEX PANČEVO zadržava sva autorska prava na korišćenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Srbiji.

Administratori stranica zadržavaju pravo promene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na stranici bez obaveze prethodne najave. Radnja SUZANA JOVANOVIĆ PR PROIZVODNJA MEDICINSKIH I RADNIH UNIFORMI SUZEX PANČEVO nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji neovlašćeni korisnik može postaviti na Internet stranicu, zadržava pravo promene, prilagođavanja, izmene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji oceni da je neprikladan, može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim svojim krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Radnja SUZANA JOVANOVIĆ PR PROIZVODNJA MEDICINSKIH I RADNIH UNIFORMI SUZEX PANČEVO zadržava pravo trenutno ukinuti pravo pristupa krajnjem korisniku u slučaju ponašanja krajnjeg korisnika koje smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja Opštih uslova poslovanja od strane krajnjeg korisnika.

Poduzeće SUZANA JOVANOVIĆ PR PROIZVODNJA MEDICINSKIH I RADNIH UNIFORMI SUZEX PANČEVO neće biti odgovorno za bilo koje pogreške, netačnosti ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovoj internet stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze, uključujući i izgubljenu dobit.

Korisnicima stranice strogo je zabranjeno:

 1. objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, 
 2. objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način, 
 3. objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetioc zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo naneti štetu drugim korisnicima, 
 4. lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe, 
 5. objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom, 
 6. objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane, 
 7. svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrži crve, viruse ili slične računarske datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računarskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme, 
 8. prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetioca  i korisnika portala, 
 9. objavljivanje reklamnih poruka (smatra se da je objavom reklamne poruke izvršena porudžbina sponzorisanog članka i da je lice/radnja koja je napisala takvu objavu istu spremna i platiti), 
 10. korišćenje stranica za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke, ili bilo kog drugog oblika promocije.

Informacije o plaćanju i isporuci

Plaćanje platnim karticama

Ukoliko imate internet pristup svom tekućem računu. Porudžbinu možete platiti karticama koje podržavaju plaćanje preko Interneta, a to su: VISA, MasterCard, DinaCard, Maestro i American Express platne kartice.

Povraćaj sredstava 

U slučaju povraćaja sredstava Kupcu koji je robu platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, SUZANA JOVANOVIĆ PR PROIZVODNJA MEDICINSKIH I RADNIH UNIFORMI SUZEX PANČEVO je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo preko VISA, MasterCard, DinaCard, Maestro, American Express, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava isključivo na račun korisnika kartice.

Kupac ne može ni u kom slučaju, ni pod kojim uslovima, zahtevati povraćaj sredstava u gotovini za transakciju izvršenu korišćenjem neke od platnih kartica.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Isporuka

Isporuka se vrši na Vašoj adresi u periodu do 10 radnih dana, za bilo koje mesto u Srbiji. Rok isporuke je promenljiv u zavisnosti od toga da li je naručeni proizvod trenutno dostupan ili ste potvrdu o online kupovini dobili u toku vikenda ili državnih praznika. 

Kupac je u obavezi da prilikom preuzimanja pošiljke proveri eventualna oštećenja, odnosno da odbije preuzimanje pošiljke na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja. Takođe, prilikom preuzimanja pošiljke, kupac je dužan da potpiše otpremnicu (dostavnicu) koja predstavlja potvrdu o preuzimanju.

Politika reklamacija

Kupac može da izjavi reklamaciju na osnovu članova 52., 54., i 81. Zakona o zaštiti potrošača, radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Cene na sajtu www.suzex.rs, iskazane su u dinarima.

Koristimo sve svoje resurse kako bi artikli na ovom sajtu bili prikazani sa odgovarajućom specifikacijom, fotografijama i cenama. Nažalost, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije o artiklima kao i fotografije artikala na našem sajtu u potpunosti ispravne.

Ukoliko želite da proverite status Vaše reklamacije to možete učiniti putem e-mail adrese suzex.uniforme@gmail.com 

Shodno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo da raskine ugovor o kupovini na daljinu.

Reklamacije se mogu podneti isključivo u slučaju kada je - isporučeni proizvod oštećen, nekompletan ili ne odgovara specifikaciji narudžbine. Kupac je dužan da prijavi reklamaciju u roku od 14 radnih dana od momenta prijema pošiljke.

Reklamaciju možete prijaviti preko kontakt strane ovog sajta.

Saobraznost i garancija

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, saglasno čl. 50.  Zakona o zaštiti potrošača kao i da odgovara za nesaobraznost isporučene robe.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, SUZANA JOVANOVIĆ PR PROIZVODNJA MEDICINSKIH I RADNIH UNIFORMI SUZEX PANČEVO prihvata obavezu da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 10 dana od prijema reklamacije, odgovori kupcu sa obrazloženjem odluke i predlogom rešavanja. 

Ukoliko je u pitanju proizvod koji:

Po sadržini, kvalitetu i svrsi odgovara opisu prodavca

Po sadržini, kvalitetu i svrsi odgovara opisu koje je dalo treće lice u ime prodavca

Poseduje potrebna svojstva po zahtevu kupca

Poseduje svojstva potrebna za korišćenje uređaja iste vrste

Tada je usluga saobrazna ugovorenoj i u tom slučaju zakonska odgovornost SUZANA JOVANOVIĆ PR PROIZVODNJA MEDICINSKIH I RADNIH UNIFORMI SUZEX PANČEVO ne postoji. 

Otklanjane nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), kupac je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju, samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu. Pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu, koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. Brojevi telefona i adrese svih ovlašćenih servisa možete pronaći u okviru segmenta Prava potrošača.

GARANCIJA 

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom.  Garantni list se izdaje u pisanoj formi i sadrži sledeće podatke: naziv i adresu davaoca garancije, roba na koju se garancija odnosi, sadržinu garancije i uslove za ostvarivanje prava iz garancije kao i tome da se garancijom ne utiče na prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru. Garanciju izdaje prvenstveno proizvođač, a zatim je trgovac u obavezi da, bez dodatne naknade, potrošaču vrati plaćeni iznos, izvrši zamenu ili popravku ili na drugi način postupi s robom, ako roba ne odgovara sadržini garantne izjave koji se na tu robu odnosio. Međutim, davalac garancije garantuje saobraznost uređaja specifikaciji proizvođača kao i ispravno funkcionisanje samo u slučajevima kada potrošač ispravno rukuje i pridržava se uputstva za rukovanje.

Polazeći od odredbe člana 52. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan da se prilikom zaključenja ugovora o prodaji robe uzdrži od upotrebe izraza „garancija“, ako po osnovu ugovora o prodaji, potrošač ne stiče više prava nego iz zakonske odgovornosti trgovca za nesaobraznost robe ugovoru i drugih prava u skladu sa ovim zakonom. Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru, koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača. U tom smislu, garancija se moze odnositi isključivo ukoliko potrošač stiče više prava, kada je period odgovornosti trgovca duži od 24 meseca.